MELAdem 40

Demineralizator wody

MELAdem 40

 

MELAdem 40 umożliwia tanie wytwarzanie wody uzdatnionej w gabinecie. Jony zanieczyszczające wodę dodociągową (np. wapń, magnez) są zamieniane na jony wodoru lub wodorotlenku. MELAdem40 służy do zasilenia autoklawów klasy Profi, Premium, Evolution oraz autoklawów klasy S. MELAdem40 może być użyty również w autoklawach innych producentów.

MELAdem 40

Wymiary - 32 x 35 x 15 cm

Wymiary zbiornika - brak zbiornika

Masa urządzenia - 3,7 kg

Objętość - 1,4 litra

Przepływ - 120 l/h

Jakość wody - 1 - 5 uS/cm

Wymagane ciśnienie wody - 1,5 - 10 bar

Urządzenie montowane do ściany lub autoklawu