MELAtherm 10

Myjnia termodezynfektor z suszeniem maszynowym i krótkimi czasami cykli

MELAtherm 10

Innowacyjne termodezynfektory MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution zapewniają jakość dekontaminacji narzędzi w praktyce stomatologicznej i lekarskiej. Dzięki maszynowemu myciu i dezynfekcji nie tylko zapewniona jest lepsza ochrona pacjentów i personelu praktyki, ale też osiąga się wyższą oszczędność pracy i czasu przy dekontaminacji narzędzi.

MELAtherm 10 jest urządzeniem myjąco-dezynfekującym według normy EN 15883. Jest idealnym sprzętem do reprocesowania narzędzi wielokrotnego użytku. MELAtherm 10 monitoruje rotację spryskiwaczy, ciśnienie natrysku oraz filtry. To zapobiega problemom wiążącym się z nieodpowiednią obsługą. MELAtherm ma standardową szerokość 60 cm i mieści się bez problemu pod blatem.

 

 

Czym jest myjnia-dezynfektor:

Termodezynfektor to myjnia do maszynowego mycia narzędzi ze zintegrowanym monitorowaniem procesów. Kontrola i dokumentacja istotnych parametrów zapewniają wystandaryzowane i powtarzalne procesy. Automatyczne dozowanie płynnych mediów procesowych, obejmujących środek czyszczący, neutralizator i środek płuczący zapewnia optymalne wyniki czyszczenia i suszenia z użyciem termodezynfektora. Dezynfekcja narzędzi następuje poprzez zastosowanie gorącej wody w określonym czasie.

W myjni MELAtherm narzędzia przechodzą przez cztery istotne etapy procesu dla optymalnych wyników:
 

1. Mycie: 
Początkowo następuje faza płukania wstępnego zimną wodą dla usunięcia dużych zanieczyszczeń i białek. Zastosowanie zimnej wody do płukania wstępnego uniemożliwia osiadanie (koagulację) białek na narzędziach. Późniejsza faza mycia jest przeprowadzana z alkaliczno-enzymatycznym środkiem myjącym i ciepłą wodą.

Wraz z MEtherm 50 firma MELAG oferuje wydajny, lekko alkaliczny środek myjący do rozpuszczania pozostałości białek i tłuszczy do dekontaminacji narzędzi w termodezynfektorze MELAtherm 10. Szczególna efektywność mycia MEtherm 50 jako tolerowanego przez materiał środka myjącego jest osiągana przez połączenie środków powierzchniowo czynnych i enzymów. Równocześnie optymalnie dopasowane do MELAtherm medium procesowe redukuje powstawanie okładzin na narzędziach i komorze mycia.

2. Neutralizacja: 
Neutralizator na bazie kwasu cytrynowego lub fosforowego dzięki niskiej wartości pH wyrównuje alkaliczność fazy mycia. Neutralizacja i późniejsze płukanie pośrednie narzędzi w myjni maksymalizuje rezultat mycia i usuwa pozostałości chemikaliów.  

Do zakresu dentystycznego, oftamologicznego i oftamolochirurgicznego MEtherm 55 na bazie kwasu cytrynowego jest szczególnie tolerującym materiał neutralizatorem. Do zastosowania w ginekologii, laryngologii, chirurgii i podologii MEtherm 56 na bazie kwasu fosforowego skutecznie rozpuszcza rozpuszczalne w kwasie osady na narzędziach. Neutralizatory serii MEtherm chronią narzędzia i efektywnie zapobiegają tworzeniu się osadu.

 3. Dezynfekcja:

Dezynfekcja termiczna narzędzi półkrytycznych i krytycznych następuje po płukaniu pośrednim czystą wodą w 90 °C i z czasem wyjaławiania 5 minut. Dzięki połączeniu temperatury i czasu przy dezynfekcji termicznej osiąga się szczególnie ważną wartość A0 co najmniej 3000, czyli dezynfekcję wysokiego poziomu. Wartość A0 stanowi kryterium eliminacji mikroorganizmów metodą dezynfekcji wilgotnym gorącem.

Wszystkie programy MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution RDG są wykonane w taki sposób, że oszczędza się zasoby i energię, a równocześnie skutecznie wypełnia się potrzebę krótkiego czasu działania i najlepszych wyników mycia. Już podczas fazy nagrzewania do dezynfekcji dodaje się neutralny pod względem pH środek płuczący MEtherm 61, aby optymalnie regulować jakość wyników suszenia.

4. Suszenie:
Aktywne maszynowe suszenie zewnętrzne i wewnętrzne chroni narzędzia i oszczędza czas w procesie dekontaminacji. Powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane przy pomocy filtra HEPA z mikroorganizmów i jest prowadzone do komory mycia termodezynfektora do osuszania narzędzi. Narzędzia są dostępne w stanie suchym i ciepłym po myciu i dezynfekcji. W przypadku wąskokanałowych narzędzi wgłębionych, przykładowo prostnic i kątnic, endoskopów lub specjalnych narzędzi oftamologicznych, ze względu na złożoność powinno następować dodatkowe ręczne suszenie zgodnie z wytycznymi producenta. 

 
 
 MDS Jończyk jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Melag.  Wszyscy pracownicy naszej firmy posiadają wykształcenie techniczne i biorą systematyczny udział w szkoleniach produktowych i serwisowych firmy Melag, które są potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Dzięki temu kupując produkt od naszej firmy mają Pańśtwo pewność, że montaż i wdrożenie personelu zostanie wykonane przez inżyniera, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Oprócz kompleksowej opieki posprzedażowej oferujemy również Państwu wsparcie serwisowe. Jako firma sprzedażwo-serwisowa posiadamy warsztat i magazyn części zamiennych.