Osstell Beacon

Osstell Beacon W&H

Osstell Beacon W&H - urządzenie do pomiaru stabilności implantu

Urządzenie do monitorowania osseointegracji implantów. Pomiar osseointegracji pozwala na podjęcie decyzji o obciążeniu implantu. Dane z pomiaru mogą być przechowywane i porównywane za pośrednictwem platformy Osstell Connect.
 
- Ocenia stabilność implantu i monitoruje osteointegrację
- Umożliwia przeglądanie danych innych użytkownikó, ich porównanie z własnymi i analizę za pośrednictwem platformy Osstell Connect
- Skraca czas leczenia
- Pozwala lepiej przewidywać proces leczenia u pacjentów z czynnikami ryzyka
 
Urządzenie pasuje do wielu systemów implantologicznych. Osstell Beacon skalibrowane jest zgodnie ze standardami ISQ.