Zawór wyboru unitu 24V

Zawór wyboru unitu Durr Dental

Zawór wyboru unitu Durr Dental

Zawór selekcyjny unitu Durr Dental.

Zasilanie 24V. Połączenie Durr Connect.