Uszczelka sitka ssaka w elemencie asysty compact

Uszczelka sitka ssaka w elemencie asysty compact Dentsply Sirona

Uszczelka sitka ssaka w elemencie asysty compact do unitu Dentsply Sirona

Uszczelka znajduje się w pokrywce pod misą spluwaczki. 

 

Pasuje do unitów:

- Dentsply Sirona Intego z elementem asysty Compact

- Dentsply Sirona Intego Ambidextrous z elementem asysty Compact

 

Uszczelka sitka ssaka w elemencie asysty compact do unitu Dentsply Sirona

Uszczelka znajduje się w pokrywce pod misą spluwaczki. 

 

Pasuje do unitów:

- Dentsply Sirona Intego z elementem asysty Compact

- Dentsply Sirona Intego Ambidextrous z elementem asysty Compact

Uszczelka sitka ssaka w elemencie asysty compact do unitu Dentsply Sirona

Uszczelka znajduje się w pokrywce pod misą spluwaczki. 

 

Pasuje do unitów:

- Dentsply Sirona Intego z elementem asysty Compact

- Dentsply Sirona Intego Ambidextrous z elementem asysty Compact