HELIODENT PLUS

Wewnątrzustny aparat rentgenowski Sirona Heliodent Plus

Precyzyjny i nowoczesny apart rentgenowski wykorzystujący promieniowanie wysokich częstoltiowści. Urządzenie posiada możliwość zmiany parametrów oraz możliwość zastosowania automatycznych dawek ekspozycji poprzez wybór rodzaju zęba i anatomii pacjenta. Dodatkowo w aparacie można ustawić napięcie ekspozycji 60 lub 70 kV z zależności czy potrzebna jest diagnoza kości, czy tkanki miękkiej. 


Normy: Klasa 1, Typ B (EN 60601-1)
Zasilanie: 210/240V, 50/60 Hz
Generator wys. częstotliwości: Zakres napięć 60 lub 70 kV, 7 mA
Wielkość ogniska: 0,4 mm (IEC 336)
Czasy ekspozycji: 0,06 do 3,20 s 
Zegar sterowany mikroprocesorowo: 
- Ustawienie typu zęba 
- Ustawienie anatomii pacjenta
Zaprogramowane tablice czasów ekspozycji:
 - Klisze typu: D, E i F Systemy cyfrowe:

- Sensory CCD i CMOS, płyty obrazujące 

Ramie: 41, 70 i 95 cm 

Opcje:

- Relokacja sterownicy
- Prostokątny kolimator 
- Wersja ścienna, mobilny stojak, mocowanie na unicie, mocowanie sufitowe