BRUMABA BALANCE ADVANCE

BRUMABA BALANCE ADVANCE

Stołek operatora stworzony do pracy z mikroskopem zabiegowym.