MELAdest 65

MELAdest 65

MELAdest 65

Destylator do produkcji wody wysokiej jakości. Podczas podgrzania destylatora do temperatury 100 stopni woda zaczyna parować a inne związki chemiczne zostają w zbiorniku.  Strumień wody jest schładzany a następnie kierowany do zbiornika.

MELAdest 65


Wymiary - 23 x 38 cm

Wymiary zbiornika - 18 x 18,3 cm

Masa urządzenia - 3,4 kg

Objętość - 4 litrów 

Wydajność - 0,9 l/h

Jakość wody - 2-3 uS/cm